Warning: include(component/_header.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 23 Warning: include(component/_header.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 23 Warning: include(): Failed opening 'component/_header.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 23 Warning: include(component/_menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 24 Warning: include(component/_menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 24 Warning: include(): Failed opening 'component/_menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 24 Warning: include(component/_banner.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 25 Warning: include(component/_banner.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 25 Warning: include(): Failed opening 'component/_banner.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 25
Warning: include(component/_adminbar.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 114 Warning: include(component/_adminbar.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 114 Warning: include(): Failed opening 'component/_adminbar.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 114 ผู้นำควรมีลักษณะพื้นฐานอย่างไร ? by Jobdynamo

หน้าหลัก > บทความ > ผู้นำควรมีลักษณะพื้นฐานอย่างไร ?


ผู้นำควรมีลักษณะพื้นฐานอย่างไร ?

17 december 2553 (เข้าชมแล้ว 3046 ครั้ง)

ผู้นำควรมีลักษณะพื้นฐานอย่างไร ?

คนที่จะเป็นผู้นำที่ดีและก้าวขึ้นสู่ การเป็นผู้นำในระดับที่สูงขึ้นนั้น มิใช่จะเกิดขึ้นได้กับทุกคน และผู้ที่จะเป็นผู้นำดังกล่าวได้นั้นมีจำนวนน้อยจริงๆ เพราะคนที่จะเป็นผู้นำนั้นอย่างน้อยเขาจะต้องมีประสบการณ์ และสั่งสมบารมีมาในระดับหนึ่งก่อนที่จะสามารถขึ้นมาเป็นผู้นำในแผนก ผู้นำในโครงการต่างๆ หรือแม้แต่เป็นผู้นำขององค์กรได้

แต่ก็มีการกล่าวถึงคนที่เกิดมาพร้อมลักษณะพื้นฐานของการเป็นผู้นำที่เหมาะ สม พวกเขาจึงน่าจะมีโอกาสในการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าและ มากกว่าคนอื่นๆ

ลักษณะพื้นฐานที่ว่านั้นคืออะไร ในที่นี้ลักษณะพื้นฐานที่ผู้นำควรมีอาจจะเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิดและ พัฒนามาเรื่อยๆ ตามสภาพแวดล้อมการเติบโตของคน การเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นฐานของคนเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ แต่ยากและใช้เวลานาน

ประสบการณ์และทักษะของคนก็มีส่วนช่วยให้เขามีภาวะผู้นำที่มากขึ้น และช่วยในการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเขาเอง สำหรับงานหรือความท้าทายใหม่ๆ ได้เช่นกันอย่างเช่น การได้รับการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Rotation) หรือการได้รับมอบหมายให้ไปทำงานในต่างประเทศ ฯลฯ ประสบการณ์เหล่านี้ช่วยในการหล่อหลอมความเป็นตัวตนของคนๆ นั้นได้ระดับหนึ่ง


ลักษณะพื้นฐาน 5 ประการที่ผู้นำควรมีเพิ่มขึ้นคือ

1.ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง (Energy) เพราะหากผู้นำไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ พวกเขาอาจจะเหนื่อยหน่ายท้อแท้กับปัญหาในงานและปัญหาด้านพนักงานที่เขารับ ผิดชอบอยู่ ทั้งยังต้องนำพาให้หน่วยงานหรือองค์กรประสบความสำเร็จตาเป้าหมาย ดังนั้นเขาจึงต้องมีพลังกาย-พลังใจ ที่จะมุ่งมั่นไปข้างหน้าตลอดเวลา

2.ความสามารถในการโน้มน้าวและนำผู้อื่น (Influence) ผู้นำต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน บุคลากร นโยบาย ฯลฯ อยู่ตลอดเวลา แต่หากเขาขาดความสามารถในการโน้มน้าวให้ผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติ ให้เห็นด้วยหรือเห็นดีเห็นงามในสิ่งที่เขาคิด เขาก็จะไม่สามารถผลักดันความคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้

3.ความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) การเริ่มในสิ่งใหม่ย่อมเป็นการเสี่ยงต่อผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ที่ไม่กล้าเสี่ยงจึงยากที่จะนำพาหน่วยหรือองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้

4.ความเป็นคนเก่งในการวางแผน (Thought Focus) แม้จะมีความคิด / เป้าหมายที่ดี แต่ถ้าขาดความสามารถในการวางแผนปฏิบัติงานเสียแล้ว ก็ยากที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตามจุดหมายได้อย่างราบรื่น

5.การมีวิสัยทัศน์ (Visions) องค์กรทั้งหลายล้วนกำหนดเป้าหมาย / นโยบายขึ้นในสภาพแวดล้อมหนึ่ง แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปหากองค์กรยังคงดำเนินการเหมือนในอดีตและปัจจุบันก็ยัง ดำเนินการเช่นนั้น องค์กรนั้นย่อมไม่เจริญก้าวหน้า


ดังนั้น ผู้นำจึงต้องมองอนาคตขององค์กรและวางแผนไว้ล่วงหน้า จึงจะเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จและเจริญเติบโต

มีลักษณะพื้นฐาน 2 ประการที่ผู้นำควรมีน้อยลงคือ

1. การบริหารแบบล้วงลูกหรือลงรายละเอียดมากเกินไป (Micromanaging) ย่อมจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานอึดอัดและพวกเขาก็จะไม่มีอิสระทางความคิดและการ ปฏิบัติ ผลงานที่ดีย่อมยากจะเกิดขึ้นได้ภายใต้บรรยากาศดังกล่าว

2.การ ดื้อเงียบคือไม่เห็นด้วยแต่ไม่พูด (Passive Aggressiveness) ผู้นำควรแลกเปลี่ยนความคิดผู้ร่วมงาน เพราะจะทำให้มีความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อกัน การเอาแต่ใจตัวเองไม่ฟังใคร ไม่เป็นผลดีในการบริหารเลย

ดังนั้น คุณสมบัติ5 ประการ ที่เป็นคุณสมบัติพื้นฐาน ผู้นำจะต้องมีให้มากขึ้นๆ ในขณะที่ลักษณะพื้นฐาน 2 ประการหลังต้องมีให้น้อยลงๆ เมื่อมีตำแหน่งที่สูงขึ้นที่มา : www.ejobeasy.com

Share |

Warning: include(component/content/articlejob2.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 139 Warning: include(component/content/articlejob2.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 139 Warning: include(): Failed opening 'component/content/articlejob2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 139