Warning: include(component/_header.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 23 Warning: include(component/_header.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 23 Warning: include(): Failed opening 'component/_header.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 23 Warning: include(component/_menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 24 Warning: include(component/_menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 24 Warning: include(): Failed opening 'component/_menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 24 Warning: include(component/_banner.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 25 Warning: include(component/_banner.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 25 Warning: include(): Failed opening 'component/_banner.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 25
Warning: include(component/_adminbar.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 114 Warning: include(component/_adminbar.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 114 Warning: include(): Failed opening 'component/_adminbar.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 114 มาสร้างบุคลิกของเราให้ต้องตาต้องใจกันเถอะ by Jobdynamo

หน้าหลัก > บทความ > มาสร้างบุคลิกของเราให้ต้องตาต้องใจกันเถอะ


มาสร้างบุคลิกของเราให้ต้องตาต้องใจกันเถอะ

5 october 2553 (เข้าชมแล้ว 2065 ครั้ง)

"เพื่อที่จะคิดได้อย่างจะแจ้ง คนเราต้องจัดเวลาสักช่วงหนึ่ง เพื่ออยู่อย่างโดดเดี่ยวสำหรับครุ่นคิด และ สร้างจินตนาการโดยไม่มีสิ่งกวนใจ" (โทมัส เอ เอดิสัน)

เมื่อท่านมองดูรูปถ่ายหมู่ซึ่งมีตัวท่านรวมอยู่ในนั้น ท่านมองหาภาพใครก่อน?

เป็นไปได้ไหมที่ผู้อื่นจะเอาใจใส่ต่อท่าน ในเมื่อท่านมิได้แสดงอาการเอาใจใส่ต่อเขา?...หยิบดินสอมาเดี๋ยวนี้ และเขียนคำตอบลงไป............

ถ้าเราเพียงแต่พยายามจะให้ตัวเราเป็นที่น่าทึ่งแก่ผู้อื่นและพยายามให้ผู้อื่นเอาใจใส่ต่อตัวเรา เราจะไม่พบเพื่อนดีที่มีความจริงใจต่อเรากี่คนนัก เพื่อน...เพื่อนที่ดีโดยแท้จริง มิได้สร้างขึ้นมาจากการปฏิบัติเช่นนั้น!!

ถึงเวลาที่เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้าง "บุคลิกของเราให้ต้องตาต้องใจ" กันเถอะ

"ความเอาใจใส่อย่างแท้จริง" เป็นสิ่งที่เราต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะศึกษาคนใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดมากพอ ที่จะค้นหาบางอย่างของเขาหรืองานของเขาที่เราชื่นชมได้จริงๆ  ด้วยวิธีนี้เท่านั้น เราจึงจะสามารถสร้างบุคลิกลักษณะของเราให้  "ต้องตาต้องใจ" ได้อย่างแน่นอน

หลายคนคิดว่า การประจบประแจง จะสามารถนำมาใช้แทน "ความเอาใจใส่อย่างแท้จริง" ได้ แต่มันมีผลตรงกันข้ามกับสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นบุคลิกที่มีเสน่ห์ มันผลักไสแทนที่จะดึงดูดความรักใคร่ มันเป็นลูกไม้ตื้นๆ ซึ่งแม้แต่คนที่โง่ที่สุดก็ดูออก

"จงสร้างลักษณะนิสัยทางสร้างสรรค์" ด้วยการบังคับตนเองอย่างเคร่งครัด โดยเลือกบุคคลที่มีลักษณะนิสัยตรงตามที่เราปรารถนาที่จะสร้างขึ้นในตัวของเราเอง จงหลับตา แล้วนึกถึงภาพของบุคคลคนนั้นพร้อมกับพูดออกเสียงว่า "เรากำลังสร้างลักษณะนิสัยอันพึงปรารถนานั้นขึ้นในตัวของเราเอง" ทำอย่างนี้ทุกวัน

จงควบคุมความคิดให้ตื่นตัวด้วยความคิดทางสร้างสรรค์ที่ครอบงำจิตใจเราด้วยภาพของคนที่เราต้องการจะเป็น คนที่เราสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจ ด้วยศรัทธา 

สิ่งที่เราทำจะฝังลงในจิตใต้สำนึก ซึ่งมันจะหยั่งรากลึกและเติบโตขึ้นเป็นพลังผลักดันให้เรามีพฤติกรรมที่เราปรารถนาปรากฏออกมา  

"สร้างความสามารถในการพูดให้มีน้ำหนักและหนักแน่น น่าเลื่อมใสขึ้น" จงพูดด้วยความรู้สึกและอารมณ์ ให้มีสำเนียงมั่นคงและหนักแน่น ถ้าหากเสียงของเราค่อนข้างแหลม จงพยายามพูดให้เสียงต่ำลงจนมีความนุ่มนวลน่าฟัง เราย่อมจะไม่มี บุคลิกต้องตาต้องใจได้ด้วยน้ำเสียงที่ห้าวหรือแหลม ให้เราฝึกฝนเสียงจนมันกลายเป็นเสียงที่นุ่มนวลชวนฟัง

จงตระหนักว่า คำพูดเป็นสิ่งที่สำคัญในการแสดงบุคลิกลักษณะของเรา ไม่สำคัญว่าเราจะมีอาชีพอะไร ถ้าเราสามารถที่จะยืนขึ้นและพูดได้หนักแน่น มั่นคงและอย่างน่าเลื่อมใส เราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนในระดับเดียวกัน

"จงแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่างของเราและตามกาลเทศะ"

"จงฝึกทักทายผู้อื่นด้วยความกระตือรือร้นและแสดงความรู้สึกที่อบอุ่น"

จงดึงดูดคนอื่นๆ มาสู่ตัวของเรา ด้วยการ "ดึงดูดตัวเราเอง" ไปสู่พวกเขาเสียก่อน

ทั้งหกวิธีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการสร้าง "บุคลิกที่มีเสน่ห์" มันจะถูกสร้างขึ้นมาได้ ถ้าเราตั้งใจและตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวเราให้เป็นอย่างที่เราต้องการจะเป็น

"การที่เราได้เป็นเจ้าของนิสัยเข้ากันได้ดีกับบุคคลอื่นๆ เราย่อมจะได้ประโยชน์ทั้งในวัตถุและในทางจิตใจ เนื่องจากเราจะไม่อาจมีความสุขในทางใดได้เท่ากับการที่เราได้รู้ว่าเรากำลังทำให้คนอื่นๆมีความสุข"

ที่มา : http://www.oknation.net/blog/speechthai/2008/10/06/entry-1

Share |

Warning: include(component/content/articlejob2.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 139 Warning: include(component/content/articlejob2.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 139 Warning: include(): Failed opening 'component/content/articlejob2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 139