พฤติกรรมการทำกำไรสูงสุดของหน่วยธุรกิจ by Jobdynamo

หน้าหลัก > บทความ > พฤติกรรมการทำกำไรสูงสุดของหน่วยธุรกิจ


พฤติกรรมการทำกำไรสูงสุดของหน่วยธุรกิจ

1 september 2554 (เข้าชมแล้ว 2761 ครั้ง)

    ธุรกิจต้องทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตหลายประการที่มีผลต่อความสำเร็จ ถ้าสมมุติว่าเป้าหมายของธุรกิจคือต้องการ กำไรสูงสุดหน่วยธุรกิจอยู่ใน ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์มี 3 สิ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจคือ
1.    จะผลิตมีจำนวนเท่าไหร่
2.    จะทำการผลิตสินค้าอย่างไร (ซึ่งหมายถึงเทคนิคการผลิต/เทคโนโลยีที่ต้องใช้)  และ
3.    วัตถุดิบแต่ละอย่างที่เราต้องการซื้อมีจำนวนเท่าไหร่


    ข้อหนึ่งและข้อที่สามถูกเชื่อมด้วยข้อสอง หน่วยธุรกิจที่ทำการตัดสินใจว่าจะผลิตเท่าไหร่จะกำหนดวิธีการผลิตอย่างไรและวิธีการผลิตเป็นการกำหนดความต้องการวัตถุของหน่วยธุรกิจ เช่นถ้าบริษัทผลิตเสื้อขนสัตว์ ตัดสินใจผลิต เสื้อขนสัตว์ 5,000 ตัวในเดือนนี้ บริษัทจะรู้ว่าจะใช้คนงานในการกระบวนการผลิตเท่าไหร่ ที่จำเป็น และจะรู้ว่าจะใช้กระแสไฟฟ้า จำนวนเท่าไหร่และจะสั่งซื้อด้ายดิบเป็นจำนวนเท่าไหร่ และจะใช้เครื่องจักรในการดำเนินการเย็บจักรเป็นจำนวนเท่าไหร่ หรือเกษตรกรต้องการผลิตข้าวจำนวน 3,000 ตัน ผู้ปลูกต้องรู้จะต้องจ้างคนเก็บจำนวนเท่าไหร่ ใช้เครื่องจักรจำนวนเท่าไหร่ และใช้ที่ดินจำนวนเท่าไร

     การเลือกใช้เทคโนโลยี่ในการผลิต จะการกำหนดจำนวนของวัตถุดิบ จำนวนเครื่องจักรและการจ้างคนงาน  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของกระบวนการผลิต จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของปริมาณวัตถุดิบและปริมาณผลผลิต สวนส้มที่ใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยว จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากกว่าการใช้คนเก็บในช่วงเวลาเท่ากันและเก็บได้มากกว่าสวนที่ใช้บันไดปีนขึ้นไปเก็บ และเป็นไปได้ที่ เทคโนโลยีต่างกันสามารถผลิตผลผลิตได้ปริมาณที่เท่ากันได้ ตัวอย่างเช่น โรงงานสิ่งทอจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในกระบวนการผลิต และใช้จำนวนคนงานเพียงเล็กน้อยในการดำเนินงาน เครื่องจักรอาจจะผลิตได้เท่ากับโรงงานผลิตเสื้อขนสัตว์ ที่ใช้เครื่องจักรน้อย แต่พนักงานหลายคน  ความต้องการกำไรสูงสูดของธุรกิจจะทำให้ต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีต้นทุนต่ำ ที่เหมาะสม ณ ระดับการผลิตที่ต้องการ
    สิ่งควรจำเราจะอธิบายและวิเคราะห์พฤติกรรมของหน่วยธุรกิจตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์ทั้งราคาปัจจัยการผลิตและราคาผลผลิตหน่วยธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้  ดังนั้นเราจะพูดสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดตั้งราคาของสินค้า  ลักษณะอื่นๆของธุรกิจจะศึกษาในบทที่ 13 และ 14ที่รวมเอาการกำหนดราคาและการกำหนดคุณภาพของสินค้าเข้าไว้ด้วย


ที่มา : ่jobdynamo

Share |

การบริหารงาน
งาน, สัมภาษณ์งาน, หางาน, สมัครงาน

9 ไอเดียเคลียปัญหา
9 ไอเดียเคลียปัญหา
ข้อปฏิบัติในการสัมภาษณ์งาน
สัมภาษณ์งาน,งาน,สมัครงาน,หางาน

"ศิลปะการพูดในการสัมภาษณ์ "
"ศิลปะการพูดในการสัมภาษณ์ "
Think Quarterly เมื่อกูเกิลทำนิตยสารออนไลน์ของตัวเอง
Think Quarterly เมื่อกูเกิลทำนิตยสารออนไลน์ของตัวเอง

Read More...