พฤติกรรมการทำกำไรสูงสุดของหน่วยธุรกิจ by Jobdynamo

หน้าหลัก > บทความ > พฤติกรรมการทำกำไรสูงสุดของหน่วยธุรกิจ


พฤติกรรมการทำกำไรสูงสุดของหน่วยธุรกิจ

1 september 2554 (เข้าชมแล้ว 2828 ครั้ง)

    ธุรกิจต้องทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตหลายประการที่มีผลต่อความสำเร็จ ถ้าสมมุติว่าเป้าหมายของธุรกิจคือต้องการ กำไรสูงสุดหน่วยธุรกิจอยู่ใน ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์มี 3 สิ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจคือ
1.    จะผลิตมีจำนวนเท่าไหร่
2.    จะทำการผลิตสินค้าอย่างไร (ซึ่งหมายถึงเทคนิคการผลิต/เทคโนโลยีที่ต้องใช้)  และ
3.    วัตถุดิบแต่ละอย่างที่เราต้องการซื้อมีจำนวนเท่าไหร่


    ข้อหนึ่งและข้อที่สามถูกเชื่อมด้วยข้อสอง หน่วยธุรกิจที่ทำการตัดสินใจว่าจะผลิตเท่าไหร่จะกำหนดวิธีการผลิตอย่างไรและวิธีการผลิตเป็นการกำหนดความต้องการวัตถุของหน่วยธุรกิจ เช่นถ้าบริษัทผลิตเสื้อขนสัตว์ ตัดสินใจผลิต เสื้อขนสัตว์ 5,000 ตัวในเดือนนี้ บริษัทจะรู้ว่าจะใช้คนงานในการกระบวนการผลิตเท่าไหร่ ที่จำเป็น และจะรู้ว่าจะใช้กระแสไฟฟ้า จำนวนเท่าไหร่และจะสั่งซื้อด้ายดิบเป็นจำนวนเท่าไหร่ และจะใช้เครื่องจักรในการดำเนินการเย็บจักรเป็นจำนวนเท่าไหร่ หรือเกษตรกรต้องการผลิตข้าวจำนวน 3,000 ตัน ผู้ปลูกต้องรู้จะต้องจ้างคนเก็บจำนวนเท่าไหร่ ใช้เครื่องจักรจำนวนเท่าไหร่ และใช้ที่ดินจำนวนเท่าไร

     การเลือกใช้เทคโนโลยี่ในการผลิต จะการกำหนดจำนวนของวัตถุดิบ จำนวนเครื่องจักรและการจ้างคนงาน  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของกระบวนการผลิต จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของปริมาณวัตถุดิบและปริมาณผลผลิต สวนส้มที่ใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยว จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากกว่าการใช้คนเก็บในช่วงเวลาเท่ากันและเก็บได้มากกว่าสวนที่ใช้บันไดปีนขึ้นไปเก็บ และเป็นไปได้ที่ เทคโนโลยีต่างกันสามารถผลิตผลผลิตได้ปริมาณที่เท่ากันได้ ตัวอย่างเช่น โรงงานสิ่งทอจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในกระบวนการผลิต และใช้จำนวนคนงานเพียงเล็กน้อยในการดำเนินงาน เครื่องจักรอาจจะผลิตได้เท่ากับโรงงานผลิตเสื้อขนสัตว์ ที่ใช้เครื่องจักรน้อย แต่พนักงานหลายคน  ความต้องการกำไรสูงสูดของธุรกิจจะทำให้ต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีต้นทุนต่ำ ที่เหมาะสม ณ ระดับการผลิตที่ต้องการ
    สิ่งควรจำเราจะอธิบายและวิเคราะห์พฤติกรรมของหน่วยธุรกิจตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์ทั้งราคาปัจจัยการผลิตและราคาผลผลิตหน่วยธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้  ดังนั้นเราจะพูดสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดตั้งราคาของสินค้า  ลักษณะอื่นๆของธุรกิจจะศึกษาในบทที่ 13 และ 14ที่รวมเอาการกำหนดราคาและการกำหนดคุณภาพของสินค้าเข้าไว้ด้วย


ที่มา : ่jobdynamo

Share |

รถยนต์แห่งอนาคตซิ่งได้แค่ใช้สมองคิด
รถยนต์แห่งอนาคตซิ่งได้แค่ใช้สมองคิด
ทฤษฎีแรงจูงใจในการบริหารงาน
ประโยชน์และอุปสรรคในการทำงานเป็นทีม

พฤติกรรมของผู้นำ
พฤติกรรมของผู้นำ
Gigwalk outsource งานให้คนบนโลก Social Network ช่วยทำ
Gigwalk outsource งานให้คนบนโลก Social Network ช่วยทำ

The Daily หนังสือพิมพ์เพื่อ iPad ฉบับแรกของโลก
The Daily หนังสือพิมพ์เพื่อ iPad ฉบับแรกของโลก
เคล็ดไม่ลับกับการทำงาน
การทำงาน, งาน, ทำงาน, ว่างงาน

Read More...