Warning: include(component/_header.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 23 Warning: include(component/_header.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 23 Warning: include(): Failed opening 'component/_header.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 23 Warning: include(component/_menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 24 Warning: include(component/_menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 24 Warning: include(): Failed opening 'component/_menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 24 Warning: include(component/_banner.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 25 Warning: include(component/_banner.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 25 Warning: include(): Failed opening 'component/_banner.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 25
Warning: include(component/_adminbar.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 114 Warning: include(component/_adminbar.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 114 Warning: include(): Failed opening 'component/_adminbar.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 114 การตัดสินใจภายหลังการสัมภาษณ์ ของบริษัท by Jobdynamo

หน้าหลัก > บทความ > การตัดสินใจภายหลังการสัมภาษณ์ ของบริษัท


การตัดสินใจภายหลังการสัมภาษณ์ ของบริษัท

19 september 2554 (เข้าชมแล้ว 1834 ครั้ง)

การตัดสินใจภายหลังการสัมภาษณ์ของบริษัท
เหตุผลในการตัดสินใจรับบุคคลเข้าทำงาน ภายหลังการสัมภาษณ์ได้แก่

1. งานรอ ต้องรีบหาคนทำมิฉะนั้นเกิดความเสียหายได้ ในปัจจุบันตลาดแรงงานค่อนข้างขาดแคลนผู้สมัครงานที่เหมาะสมหรือมีจำนวนน้อย ทำให้เกิดการแย่งตัวผู้สมัครงานนายจ้างต้องรีบตัดสินใจโดยเร็ว มิฉะนั้นอาจถูก หน่วยงานอื่นที่เปิดรับสมัครแย่งตัวไป
2. ผู้สมัครงานเคยผ่านงาน โดยเฉพาะประสบการณ์ในงานที่ผ่านตรงกับลักษณะงานที่หน่วยงาน เปิดรับ บริษัทก็จะตัดสินใจรับเข้าทำงานทันที เพราะบริษัทไม่ต้องมาเสียเวลาในการสอนงาน
3. เป็นคนเก่ง มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนในวงการทั่วไป
4. ผู้สมัครเป็นคนดีและมีแววว่าสอนงานง่าย ถึงแม้ยังไม่เก่งก็ตาม ผู้สมัครที่มีสัมมาคารวะอ่อน น้อม มารยาทดี ไม่ก้าวร้าว เพียงแต่ได้มีโอกาสทดลองทำงานดู บางหน่วยงานก็ตัดสินใจรับเพราะมีแววว่านอนสอนง่าย ส่วนคนที่แสดงความเก่งเกินไปบางหน่วยงานก็อาจไม่ชอบ
5. คาดว่าจะอยู่ทำงานกับบริษัทหลายปี
6. กิริยามารยาทเป็นที่ประทับใจและคาดว่าจะมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
7. มีสิ่งบ่งบอกว่าผู้สมัครงานอาจมีส่วนเอื้ออำนวยประโยชน์ให้บริษัทในหลายประการ เช่น ผู้ สมัครงานรู้จักคนมาก รู้แหล่งวัตถุดิบ ฯลฯ เป็นต้น
8. เป็นผู้ที่คนรู้จักแนะนำมาและมั่นใจว่าเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้หรือมีพี่น้อง พ่อแม่ ทำงาน อยู่กับบริษัท
9. มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ดี
10. สามารถไปทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว หรือไปประจำต่างจังหวัดได้

ที่มา : suretax-accounting.com

Share |

Warning: include(component/content/articlejob2.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 139 Warning: include(component/content/articlejob2.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 139 Warning: include(): Failed opening 'component/content/articlejob2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 139