Warning: include(component/_header.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 23 Warning: include(component/_header.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 23 Warning: include(): Failed opening 'component/_header.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 23 Warning: include(component/_menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 24 Warning: include(component/_menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 24 Warning: include(): Failed opening 'component/_menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 24 Warning: include(component/_banner.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 25 Warning: include(component/_banner.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 25 Warning: include(): Failed opening 'component/_banner.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 25
Warning: include(component/_adminbar.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 114 Warning: include(component/_adminbar.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 114 Warning: include(): Failed opening 'component/_adminbar.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 114 ภัยตัวร้ายในที่ทำงานงาน by Jobdynamo

หน้าหลัก > บทความ > ภัยตัวร้ายในที่ทำงานงาน


ภัยตัวร้ายในที่ทำงานงาน

5 september 2555 (เข้าชมแล้ว 3546 ครั้ง)

ระวัง! ตัวร้ายในสำนักงาน เลเซอร์พรินต์ อันตรายต่อสุขภาพ
ทีม นักวิทยาศาสตร์ในออสเตรเลียพบว่า เครื่องเลเซอร์พรินเตอร์ที่ใช้พิมพ์งานในสำนักงานนั้น เป็นอันตรายต่อปอดของคนทำงานได้พอๆกับอนุภาคควันจากการสูบบุหรี่ จากการเฝ้าสังเกตตรวจตราเครื่องเลเซอร์พรินเตอร์หลายรุ่นแสดงว่าเกือบ 1 ใน 3 ของเครื่องนั้นปล่อยระดับหมึกที่เป็นอันตรายออกมาสู่อากาศรอบข้าง ทีมนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีควีนส์แลนด์ เรียกร้องต่อรัฐบาลให้ออกกฎควบคุมการฟุ้งกระจายของหมึกจากเครื่องพรินเตอร์ อย่างจริงจัง และเสนอว่าเครื่องพรินเตอร์บางชนิดน่าจะมีการติดป้ายเตือนภัยเกี่ยวกับ สุขภาพ  
นัก วิจัยกลุ่มนี้ได้ทำการทดสอบเครื่องพรินเตอร์ ต่างๆ กว่า 60 เครื่อง พบว่าเกือบ 1/3 นั้นมีการปล่อยอนุภาคหมึกขนาดเล็กจิ๋วออกมา มันมีขนาดเล็กมากจนสามารถแทรกซึมเข้าสู่ปอดได้ และเป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจ ไปจนถึงการเจ็บป่วยเรื้อรัง
ใน การทดสอบกระทำขึ้นภายในสำนักงานแบบเปิด และพบว่าอนุภาคนั้นเพิ่มขึ้น 5 เท่าระหว่างชั่วโมงทำงาน ซึ่งสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้มาจากการใช้เครื่องพรินเตอร์นั่นเอง ปัญหาจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนหมึกพิมพ์ใหม่ และมีการเรียกใช้งานพิมพ์ภาพกราฟฟิกที่มีปริมาณการใช้หมึกพิมพ์สูง นอกจากจะเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ออกกฎควบคุมแล้ว นักวิจัยยังต้องการให้ บริษัทห้างร้านจัดวางเครื่องพรินเตอร์ไว้ในบริเวณ ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อให้อนุภาคดังกล่าวสลายไป

Warning: include(component/content/articlejob2.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 139 Warning: include(component/content/articlejob2.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 139 Warning: include(): Failed opening 'component/content/articlejob2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 139