ลงทะเบียนผู้ประกอบการ

ลงทะเบียนผู้ประกอบการ

      ข้อตกลง : หลังจากลงทะเบียนแล้ว คุณต้องทำการยืนยันบัญชีผ่านทางอีเมลล์ที่คุณใช้ลงทะเบียน และจะต้องรอเพื่อให้ทางทีมงานตรวจสอบก่อน เพื่อที่จะสามารถเข้าดู Resume และ ลงประกาศงานเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจสอบ กรุณากรอกเลขที่ผู้ประกอบการ หรือหมายเลขทะเบียนการค้า หรือส่งเอกสารยืนยัน โดยทางอีเมลล์ : info@jobdynamo.com แฟกซ์ : 02-255-9680 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02-255-9681-2