อ่านข้อตกลงการสมัคร

อ่านข้อตกลงการสมัคร

อ่านข้อตกลงการสมัคร

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล Privacy Policy- Jobdynamo.com

Jobdynamo.com จะรักษาข้อมูล ความลับส่วนบุคคลของผู้หางาน โดยทาง Jobdynamo.com จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่ผู้หางานอนุญาตจากเว็บไซท์ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานจะถูกนำไปใช้เพื่อเหตุผลในการช่วยให้ผู้หางานได้งานที่เหมาะสมตามความต้องการ จากบริษัทผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกและใช้บริการของ Getgoodjob.com ผู้หางานสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ได้ฝากไว้ที่ Jobdynamo.com ผ่านทางรหัสผ่านของผู้หางานและอีเมล์ ซึ่งอาจจะทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลา ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานจะถูกส่งต่อไปยังบริษัทลูกค้าของ Jobdynamo.com เมื่อมีคำร้องขอในระดับการเปิดเผยข้อมูลที่ผู้หางานระบุไว้โดยจะต้องมีการอนุมัติจากผู้หางาน

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลของผู้หางานจะได้รับการบันทึกและเก็บรักษาโดย Jobdynamo.com ไว้ตลอดช่วงเวลาให้บริการและจะถูกลบออกจากฐานข้อมูล ในกรณีที่ผู้หางานร้องขอให้ลบออกจากฐานข้อมูลอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ผู้หางานสามารถลบข้อมูลประวัติของตนได้ผ่านทางหน้าประวัติบนเว็ปไซท์ Jobdynamo.com

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายขาย 022559681-2 หรือ info@jobdynamo.com